Welkom

Welkom op de website van de Bahá’ís van Veldhoven

 

Laatste Nieuws:

Thema-avond “verlangen naar… verbondenheid”

VerbondenheidStichting “Er is meer…” organiseert op 8 december een nieuwe thema-avond  met bijdragen uit Sjamanisme, Islam, Humanistisch Verbond, Hindoeïsme, Zen-Boedhisme, Bahá’í, Christendom, Soefisme.

Stichting “Er is meer…” beoogt te inspireren tot bewustwording van onze onderlinge verbondenheid en het mysterie van het leven. Frans Devilee en Jenny Sealy Badee zullen hierin voor het Bahá’í-geloof een invulling geven.

Plaats Immanuelkerk, aanvang 20.00 uur, kosten € 10-.

Meer informatie: http://erismeerveldhoven.nl/verlangen-naar-verbondenheid/ .

 


 

“De aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”
Bahá’u’lláh, stichter van het Bahá’í-geloof

 

Bahaís zijn leden van het Bahá’í-geloof, de jongste wereldgodsdienst met meer dan 5 miljoen leden wereldwijd.

 

Eenheid is het meest kenmerkende van het Bahá’í-geloof. Eenheid van God, eenheid van religies en eenheid van de mensheid. Elke wereldreligie heeft een nieuwe beschaving voortgebracht. De nieuwe beschaving die zich nu aan het ontwikkelen is, is gebaseerd op deze vormen van eenheid. Essentieel daarvoor is wereldvrede, waarvan Bahá’u’lláh heeft aangekondigt dat:

 

“Dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan
en de ‘Allergrootste Vrede’ zal komen.”

 

De mens heeft naast zijn materiële kant een geestelijke dimensie, hij is in wezen spiritueel, maar heeft net als een materiële ook een geestelijke opvoeding nodig.

 

image012Bahá’ís werken wereldwijd aan deze geestelijke opvoeding met verschillende groepen: kinderen, jeugd en volwassenen. Daarvoor is in de loop van decennia een programma ontwikkeld dat verschillende instrumenten omvat, zoals bijvoorbeeld bahá’í-leerkringen, meditatieve bijeenkomsten, kinderklassen en jeugd bekrachtigings programmas. Dit programma wordt wereldwijd uitgevoerd, ook in Veldhoven.

 

Deze activiteiten zijn open voor iedereen. Hebt u interesse in een of meer van de hieronder genoemde bijeenkomsten, stuur dan email naar het adres onderaan deze pagina. Momenteel vinden de volgende activiteiten plaats in Veldhoven:

 

  • Bahá’í-leerkringen
    Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de bahá’í-geschriften. De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel.
  • Kinderklassen
    Voor kinderen (leeftijden van 4-11 jaar), om de twee weken op vrijdagmiddag (15:30  – 17:30 uur).
  • Meditatieve bijeenkomsten

MEDITATIEVE MOMENTEN VANUIT HET HART EN ZIEL

Vanaf maandag 12 september (daarna iedere eerste maandag van de maand) bent u van harte welkom om bij ons aan te sluiten voor een meditatief moment vanuit het hart of de ziel. U kunt meenemen een inspirerend gedicht, lied of tekst. Daarna gaan we in stilte mandala’s inkleuren met op de achtergrond inspirerende teksten vanuit het Bahá’í-geloof. We beginnen om 20:00 uur en het eindigt om 22:00 uur.

De meditatieve momenten zijn op de volgende avonden:

–         Maandag 3 oktober
–         Maandag 7 november
–         Maandag 5 december

MEDITATIEVE BIJEENKOMSTEN
Locatie 2

Je wordt van harte uitgenodigd voor de meditatieve bijeenkomsten om je te laten inspireren en te mediteren over de thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uit de geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kop koffie of thee. De bijeenkomsten zijn steeds op zondagochtend van 10:00 – 12:00 uur:

–         Zondag 18 september          thema Vrede
–         Zondag 16 oktober               thema Liefde
–         Zondag 13 november           thema Geluk
–         Zondag 11 december            thema Licht

MEDITATIEVE BIJEENKOMSTEN
Locatie 3

Ook kinderen zijn bij alle activiteiten van harte welkom, maar bij deze meditatieve bijeenkomsten in het bijzonder. Iedereen is uitgenodigd op de volgende zondagochtenden van 10:00 – 12:00 uur:

–         Zondag 25 september
–         Zondag 9 oktober
–         Zondag 27 november
–         Zondag 18 december

 

INFORMATIE-AVONDEN OVER HET BAHÁ’Í-GELOOF

Hierbij wordt je van harte uitgenodigd voor informatie-avonden over het Bahá’í-geloof. Op deze avonden wordt een introductie gegeven over het Bahá’í-geloof. Deze avonden vinden steeds plaats op de eerste dinsdag van de maand van 20:00 – 22:00 uur.

De avonden zijn op:

– dinsdag 3 oktober
– dinsdag 1 november
– dinsdag 6 december

 

Viering Geboortedag van de Báb

bmb-9596921-high
De bahá’í-gemeenschap van Veldhoven viert op dinsdag 1 november de geboortedag van de Báb, de voorloper van het bahá’í-geloof. Tijdens het programma in huiselijke kring zal, middels een meditatief programma met een slideshow en een verhaal, een beeld gegeven worden van Zijn betekenis in de geschiedenis. Het programma start om 13:00 uur met een gezamenlijke lunch en duurt tot 17:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom!

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over alle activiteiten en het adres, stuur even een emailtje naar het adres onderaan deze pagina.

 

Bahá’í familie in Programma van Omroep Brabant TV

Zin-cover
In het programma ‘Zin in Brabant’ wordt de familie Toonders uit Veldhoven gevolgd in verschillende activiteiten, die verband houden met het Bahá’í-geloof. Dit geeft een indruk van hoe zij persoonlijk het Bahá’í-geloof beleven. Zo brengen ze een bezoek aan het Huis van Aanbidding (tempel) dat voor Europa is gebouwd in Duitsland, bij Frankfurt, en nemen zij deel aan een ‘Negentiendaagsfeest’ in Veldhoven.

Bekijk de aflevering online: http://www.omroepbrabant.nl/?epg/15210212/Zin+in+Brabant.aspx

Mocht u contact op willen nemen met de Familie Toonders, dan kunt u een email sturen naar het onderaan de website vermelde contact adres.

 

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze jongste wereldreligie, kijk dan op bahai.nl en bahai.org

 


Wilt u vrijblijvend contact met de bahá’ís van Veldhoven, of wilt u meer informatie over de activiteiten, stuur dan een email naar info@veldhoven.bahai.nl