Welkom

Welkom op de website van de Bahá’ís van Veldhoven

 

LAATSTE NIEUWS:

Op 21 oktober 2017 vond de viering plaats van de 200e Geboortedag van Baha’u’llah, oprichter van het Bahá’í-geloof .

Tijdens deze viering werd een film over het leven van Baha’u’llah voor het eerst getoond. Deze film is nu ook online te zien: Film ‘Light to the World (ondertiteling in verschillende talen)

Meer over het leven van Baha’u’llah vind u hier.
Zie ook de officiële internationale website: Bicentenary of the birth of Baha’u’llah

Banner bicentenary.bahai.org

 


 

“De aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”
Baha’u’llah, stichter van het Bahá’í-geloof

 

Bahá’ís zijn leden van het Bahá’í-geloof, de jongste wereldgodsdienst met meer dan 5 miljoen leden wereldwijd.

 

Eenheid is het meest kenmerkende van het Bahá’í-geloof. Eenheid van God, eenheid van religies en eenheid van de mensheid. Elke wereldreligie heeft een nieuwe beschaving voortgebracht. De nieuwe beschaving die zich nu aan het ontwikkelen is, is gebaseerd op deze eenheid in verscheidenheid. Essentieel daarvoor is wereldvrede, waarvan Bahá’u’lláh heeft aangekondigt dat:

 

“Dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan
en de ‘Allergrootste Vrede’ zal komen.”

 

De mens heeft naast zijn materiële kant een geestelijke dimensie, hij is in wezen spiritueel, en heeft net als een materiële ook een geestelijke opvoeding nodig.

 

image012Wereldwijd werken bahá’ís aan hun geestelijke ontwikkeling door de bahá’í-geschriften individueel en in groepen te bestuderen. Dit omvat activiteiten zoals bahá’í-leerkringen, meditatieve bijeenkomsten, kinderklassen en jeugd bekrachtigings programmas. Dit programma wordt wereldwijd uitgevoerd, ook in Veldhoven en Eindhoven.

 

Deze activiteiten zijn open voor iedereen. Hebt u interesse in een of meer van de hieronder genoemde bijeenkomsten, stuur dan email naar het adres onderaan deze pagina. Momenteel vinden de volgende activiteiten plaats in Veldhoven:

 

 • Bahá’í-leerkringen
  Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de bahá’í-geschriften. De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel.

 

 • Jeugdgroep:
  Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen – alhoewel soms afgeschilderd als problematisch – zien we onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren en een verlangen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Bahá’ís zetten jeugdgroepen op voor de jeugd van 12 tot 15 jaar om hen te navigeren door een cruciale periode in hun leven. Door het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten (deugden), intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving gaat de jeugd  zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld.
 • Kinderklassen
  Voor kinderen (leeftijden van 4-11 jaar).
 • Meditatieve bijeenkomsten
  De Bahá’í-gemeenschap van Veldhoven organiseert meditatieve- of gebeds-bijeenkomsten in huiselijke kring. Aanmelden is niet nodig. Na een korte inleidende meditatie volgen insprirende teksten en gebeden, afgewisseld met muziek. Iedereen is uitgenodigd om vrijblijvend aan te sluiten en mee te doen, maar je mag ook in stilte aanwezig zijn. Na afloop is kun je koffie of thee blijven drinken en napraten met elkaar. Welkom!

  zondag 11 februari, 10:00 – 12:00 uur
  zondag 11 maart, 10:00 – 12:00 uur
  zondag 15 april, 10:00 – 12:00 uur

THEMA AVONDEN OVER HET BAHÁ’Í-GELOOF

De Bahá’í gemeenschap van Veldhoven organiseert in 2018 maandelijkse thema-avonden op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in huislijke kring. Tijdens deze avonden worden de principes van het Bahá’í-geloof besproken. Je bent uitgenodigd om mee te praten en te denken over de volgende thema’s:

Dinsdag 23 januari
Het zoeken naar de Waarheid
‘Zochten de mensen slechts naar waarheid, dan zouden zij zich verenigd weten’

Dinsdag 6 februari
De eenheid der mensheid
‘Alle mensen zijn de bladeren en de vruchten van één boom’

Dinsdag 6 maart
Religie moet de oorzaak van liefde en genegenheid zijn
‘Religie behoort alle harten te verenigen’

Dinsdag 3 april
De eenheid van godsdienst en wetenschap
‘Wij kunnen wetenschap als de éne vleugel en de godsdienst als de andere vleugel beschouwen. Een vogel heeft twee vleugels nodig om te kunnen vliegen.’

Dinsdag 15 mei
Vooroordelen van godsdienst, ras of gezindte vernietigen het fundament van de mensheid
‘Alle verdeeldheid, haat, oorlog en bloedvergieten in de wereld worden door één der genoemde vooroordelen veroorzaakt.’

Dinsdag 12 juni
Rechtvaardige verdeling van de middelen van bestaan
‘Ieder menselijk wezen heeft het recht om te leven; het recht om te rusten en het recht op een zekere mate van welzijn.’

 

MEER INFORMATIE

Wilt u vrijblijvend contact met de bahá’ís van Veldhoven, of wilt u meer informatie over de activiteiten en de locaties, stuur dan even een email naar info@veldhoven.bahai.nl

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze wereldreligie, kijk dan op bahai.nl en bahai.org