Welkom

Welkom op de website van de Bahá’ís van Veldhoven

 

LAATSTE NIEUWS:

Uitnodiging

Op vrijdag 9 november 2018 vieren wij de 199ste geboortedag van de Báb en de 201ste geboortedag van Bahá’u’lláh. Deze bijzondere dagen willen wij met u delen; de viering zal wereldwijd plaatsvinden in meer dan 200 landen en gebieden op een wijze die past bij de tradities en gewoonten van de plaatselijke bewoners.

Het programma is gevarieerd en bevat onder andere  gelezen en gezongen teksten, live muziek en film. Kinderen zijn welkom, voor hen is een apart programma.

U bent van harte uitgenodigd voor de gehele viering inclusief de maaltijd, maar als u liever alleen het middagdeel of alleen het avonddeel bijwoont bent u evenzo goed welkom.

Toegang is gratis, aanmelden is nodig in verband met de catering, stuur een e-mail naar bahaiheiligedagen@outlook.com

Ook voor vragen kunt u hier terecht. De organisatie is in handen van de bahá’í gemeenschappen van Eindhoven en Veldhoven.

Wij hopen u op deze speciale dag te mogen begroeten en zien ernaar uit dit feest met u te vieren.

Het feest vindt plaats bij:
Fam. Soltani, Clerveauxlaan 3, 5625  LA Eindhoven


 

“De aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”
Baha’u’llah, stichter van het Bahá’í-geloof

 

Bahá’ís zijn leden van het Bahá’í-geloof, de jongste wereldgodsdienst met meer dan 5 miljoen leden wereldwijd.

 

Eenheid is het meest kenmerkende van het Bahá’í-geloof. Eenheid van God, eenheid van religies en eenheid van de mensheid. Elke wereldreligie heeft een nieuwe beschaving voortgebracht. De nieuwe beschaving die zich nu aan het ontwikkelen is, is gebaseerd op deze eenheid in verscheidenheid. Essentieel daarvoor is wereldvrede, waarvan Bahá’u’lláh heeft aangekondigt dat:

 

“Dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan
en de ‘Allergrootste Vrede’ zal komen.”

 

De mens heeft naast zijn materiële kant een geestelijke dimensie, hij is in wezen spiritueel, en heeft net als een materiële ook een geestelijke opvoeding nodig.

 

image012Wereldwijd werken bahá’ís aan hun geestelijke ontwikkeling door de bahá’í-geschriften individueel en in groepen te bestuderen. Dit omvat activiteiten zoals bahá’í-leerkringen, meditatieve bijeenkomsten, kinderklassen en jeugd bekrachtigings programmas. Dit programma wordt wereldwijd uitgevoerd, ook in Veldhoven en Eindhoven.

 

Deze activiteiten zijn open voor iedereen. Hebt u interesse in een of meer van de hieronder genoemde bijeenkomsten, stuur dan email naar het adres onderaan deze pagina. Momenteel vinden de volgende activiteiten plaats in Veldhoven:

 

 • Bahá’í-leerkringen
  Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de bahá’í-geschriften. De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel.

 

 • Jeugdgroep:
  Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen – alhoewel soms afgeschilderd als problematisch – zien we onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren en een verlangen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Bahá’ís zetten jeugdgroepen op voor de jeugd van 12 tot 15 jaar om hen te navigeren door een cruciale periode in hun leven. Door het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten (deugden), intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving gaat de jeugd  zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld.
 • Kinderklassen
  “Elk kind is in aanleg het licht van de wereld….”        Abdu’l Bahá

  Voor kinderen (leeftijden van 4-11 jaar). Momenteel zijn er geen kinderklassen in Veldhoven.

 • Meditatieve bijeenkomsten

  “Meditatie is de sleutel tot het openen van de deuren vader mysterieen. In die toestand keert de mens zich in zichzelf…in die subjectieve gemoedsstemming wordt hij ondergedompeld in de oceaan van geestelijk leven en kan hij de geheimen der dingen ontwaren.”

  Abdu’l Bahá

  De Bahá’í-gemeenschap van Veldhoven organiseert regelmatig meditatieve- of gebeds-bijeenkomsten in huiselijke kring. Aanmelden is niet nodig. Na een korte inleidende meditatie volgen insprirende teksten en gebeden, afgewisseld met muziek. Iedereen is uitgenodigd om vrijblijvend aan te sluiten en mee te doen, maar je mag ook in stilte aanwezig zijn. Na afloop is kun je koffie of thee blijven drinken en napraten met elkaar. Welkom!Zie ook de aankondigen in Veldhovens Weekblad.

 • Thema avonden over het  Bahá’í geloof

De Bahá’í gemeenschap van Veldhoven heeft in de eerste helft van 2018 elke maand een thema-avond gehouden in huislijke kring. Tijdens deze avonden werden de principes van het Bahá’í-geloof besproken. Iedereen werd uitgenodigd om mee te praten en te denken over de volgende thema’s: ”Het zoeken naar de Waarheid,  De eenheid der mensheid,  Religie moet de oorzaak van liefde en genegenheid zijn, De eenheid van godsdienst en wetenschap, Vooroordelen van godsdienst, ras of gezindte vernietigen het fundament van de mensheid, Rechtvaardige verdeling van de middelen van bestaan.

De gemeenschap beraadt zich over een eventueel vervolg van deze avonden.

MEER INFORMATIE

Wilt u vrijblijvend contact met de bahá’ís van Veldhoven, of wilt u meer informatie over de activiteiten en de locaties, stuur dan even een email naar info@veldhoven.bahai.nl

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze wereldreligie, kijk dan op bahai.nl en bahai.org