Welkom

Welkom op de website van de Bahá’ís van Veldhoven

 

Laatste Nieuws: Bahá’í familie in Programma van Omroep Brabant TV – 15 mei 2016

Zin-coverIn het programma ‘Zin in Brabant’, dat momenteel elke zondagavond wordt uitgezonden, zal de Familie Toonders uit Veldhoven gevolgd worden in verschillende activiteiten, die verband houden met het bahá’í-geloof. Dit geeft een indruk van hoe zij persoonlijk het bahá’í-geloof beleven. Zo brengen ze een bezoek aan het Huis van Aanbidding (tempel) dat voor Europa is gebouwd in Duitsland, bij Frankfurt, en nemen zij deel aan een ‘negentiendaags feest’ in Veldhoven.

De uitzending hiervan zal zijn op zondagavond 15 mei 2016, om het hele uur, vanaf 9:00 uur. Daarna is er een herhaling elk uur.

Bekijk de aflevering online: http://www.omroepbrabant.nl/?epg/15210212/Zin+in+Brabant.aspx

Mocht u contact op willen nemen met de Familie Toonders, dan kunt u een email sturen naar het onderaan de website vermelde contact adres.

 

Informatieavonden op woensdag 18 en 25 mei 2016, aanvang om 20:00 uur.

Deze avonden vinden plaats in huiselijke kring in Veldhoven.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij.

Voor meer informatie en het adres, stuur even een emailtje naar het adres onderaan deze pagina.

 


 

“De aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn.”
Bahá’u’lláh, stichter van het Bahá’í-geloof

 

Bahaís zijn leden van het Bahá’í-geloof, de jongste wereldgodsdienst met meer dan 5 miljoen leden wereldwijd.

 

Eenheid is het meest kenmerkende van het Bahá’í-geloof. Eenheid van God, eenheid van religies en eenheid van de mensheid. Elke wereldreligie heeft een nieuwe beschaving voortgebracht. De nieuwe beschaving die zich nu aan het ontwikkelen is, is gebaseerd op deze vormen van eenheid. Essentieel daarvoor is wereldvrede, waarvan Bahá’u’lláh heeft aangekondigt dat:

 

“Dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan
en de ‘Allergrootste Vrede’ zal komen.”

 

De mens heeft naast zijn materiële kant een geestelijke dimensie, hij is in wezen spiritueel, maar heeft net als een materiële ook een geestelijke opvoeding nodig.

 

image012Bahá’ís werken wereldwijd aan deze spirituele opvoeding met verschillende groepen: kinderen, jeugd en volwassenen. Daarvoor is in de loop van decennia een programma ontwikkeld dat verschillende instrumenten omvat, zoals bijvoorbeeld bahá’í-leerkringen, meditatieve bijeenkomsten, kinderklassen en jeugd bekrachtigings programmas. Dit programma wordt wereldwijd uitgevoerd, ook in Veldhoven.

 

Deze activiteiten zijn open voor iedereen. Hebt u interesse in een of meer van de hieronder genoemde bijeenkomsten, stuur dan email naar het adres onderaan deze pagina. Momenteel vinden de volgende activiteiten plaats in Veldhoven:

 

  • Bahá’í-leerkringen
    Een groep elke maandagavond, en nog een groep elke vrijdagavond.
  • Kinderklassen
    Nu nog met 3 kinderen (leeftijden van 4-11 jaar), om de twee weken op vrijdagmiddag (15:30  – 17:30 uur).
  • Meditatieve bijeenkomsten

Inspireren en mediteren over verschillende thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uit de geschriften van de verschillende wereldgodsdiensten gelezen.

Datum Tijd Thema
Zondag 27 maart 10.00-12.00 uur eenheid
Zondag 10 april 10.00-12.00 uur vertrouwen
Zondag 24 april 15.30-17.30 uur dienstbaarheid
Zondag 15 mei 10.00-12.00 uur gelijkwaardigheid
Zondag 29 mei 10.00-12.00 uur vriendschap
Zondag 12 juni 10.00-12.00 uur vrede
Zondag 26 juni 15.30-17.30 uur rechtvaardigheid
  • Firesides
    Open gesprekken met verbondenheid in het geestelijke. Deze vinden plaats op de woensdagavonden.

 

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze jongste wereldreligie, kijk dan op bahai.nl en bahai.org

 


Wilt u vrijblijvend contact met de bahá’ís van Veldhoven, of wilt u meer informatie over de activiteiten, stuur dan een email naar info@veldhoven.bahai.nl