Werken voor vrede

Doe mee met de Bahá'í-gemeenschap van Veldhoven
Ontdek de gemeenschapKom in contact met ons

In het kort

Veel manieren om betrokken te raken

De klaproos in 6 verrassende feiten

UITNODIGING VOOR BIJEENKOMSTEN IN JUNI

Je wordt van harte uitgenodigd voor bijeenkomsten in huiselijke kring:

Dinsdag 4 juni: meditatieve bijeenkomst thema WARMTE

Deze bijeenkomst bestaat uit een geleide meditatie en inspirerende teksten, afgewisseld met muziek in een spirituele sfeer.  

 Dinsdag 11 juni: creatieve / meditatieve avond

Na rustige muziek en inspirerende teksten gaan we in alle rust tekenen en/of mandala’s kleuren in meditatieve sfeer.

 Dinsdag 18 juni: koffie met een deugd

Aan de hand van een van de deugden uit het Deugdenproject van Linda Kavelin-Popov gaan we met elkaar een deugd bespreken en kijken wat deze deugd met ons doet.

 Dinsdag 25 juni: informatieavond over het Bahá’í Geloof

Open avond waarin vragen gesteld kunnen worden en informatie wordt gegeven over het Bahá’í geloof. Dit alles in een respectvolle en vriendschappelijke sfeer.

Alle avonden zijn op de dinsdag van 20:00 – 22:00 uur en er is altijd koffie en thee. We willen graag nieuwe en bestaande vrienden ontmoeten; we kijken ernaar uit je te verwelkomen. Voel je vrij om te komen! 

Voor contactgegevens: ga je naar contact

“Iedere bijeenkomst die met het doel van eenheid en eendracht wordt georganiseerd,

zal er toe leiden dat vreemdelingen in vrienden en vijanden in kameraden veranderen…”

‘Abdu’l-Bahá

Het Bahá’í-geloof

 Het Bahá’í geloof is in het midden van de 19e eeuw in Iran ontstaan en heeft zich sindsdien over de gehele wereld verspreid.

Het is gebaseerd op de leringen van Bahá’u’lláh. De bahá’ís, volgelingen van Bahá’u’lláh, geloven in de goddelijke oorsprong van deze leringen.

Het bereiken van universele vrede, waarbij alle volkeren van de aarde, ongeacht ras, klasse, cultuur en godsdienst, in harmonie zullen samenleven, is het hoogste doel van het Bahá’í geloof.

Bahá’u’lláh legt uit dat goddelijke openbaring een voortschrijdend proces is, afhankelijk van het bevattingsvermogen van de mensheid in de opeenvolgende tijdperken. Alle godsdiensten berusten op openbaringen uit dezelfde Bron.

Hij verklaart: “Enig schijnbaar verschil tussen de Boodschappers van God moet worden toegeschreven aan het verschil in ontvankelijkheid van een eeuwig veranderende wereld.”

 

 

WOORDEN VAN EEN KONINGIN

„Als de namen Bahá’u’lláh of ‘Abdu’l-Bahá ooit onder uw aandacht worden gebracht, leg dan hun geschriften niet achteloos terzijde. Verdiep u in hun Boeken en laat hun glansrijke, vrede schenkende, liefde scheppende woorden en leringen in uw hart bezinken zoals het in het mijne gebeurde. Het dagelijks leven lijkt soms te druk voor religie. Misschien hebt gij een godsdienst die u tevredenstelt. Doch de leringen van deze voorname, wijze en liefdevolle mannen zijn met iedere religie verenigbaar — en tevens met geen een. Zoek hen op, en u zult er alleen maar gelukkiger door worden.” — Koningin Marie van Roemenië.

Bahá’í Principes
– Eenheid van God
– Eenheid van religie
– Eenheid van de mensheid
– Gelijkwaardigheid van man & vrouw
– Uitbanning van alle vooroordelen
– Wereldvrede
– Harmonie religie & wetenschap
– Onafhankelijk onderzoek naar de waarheid
– Universeel verplicht onderwijs
– Universele hulptaal
– Niet-betrokkenheid bij partij-politiek
– Afschaffing van uitersten van rijkdom en armoede

 

Aanbevolen links

 

Dit is de Dag waarin Gods verhevenste gunsten over de mensen zijn uitgestort; de Dag waarin Zijn machtigste genade al het geschapene heeft doordrongen.

Het is de plicht van alle volkeren ter wereld hun geschillen bij te leggen en in volmaakte eenheid en vrede onder de schaduw van de Boom van Zijn zorg en goedertierenheid te verblijven.

 

Bahá’u’lláh

 

The Shrine of the BábDe Graftombe van de Báb in Haifa

 

 

Home - Zuivere Edelstenen Kopen? - Blije Boeddha“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

– Bahá’u’lláh

Gebed voor Mensheid

O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. In Uw heilige tegenwoordigheid zijn allen Uw dienaren, en de gehele mensheid wordt door Uw tabernakel beschut; allen zijn verzameld rond Uw Tafel van overvloed; allen worden verlicht met het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen, beschut allen en verleent leven aan allen. Gij hebt eenieder met talenten en mogelijkheden begiftigd, en allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij allen in volmaakte harmonie samenleven.

O God! Hef hoog het vaandel van het één-zijn der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.

Smeed de harten aaneen, o God!

O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding. Streel onze oren met de melodie van Uw Woord, en beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige, Gij zijt de Vergevende en Gij zijt Degeen die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.

‘Abdu’l-Bahá

o

Kussensloop Gebed - kaars in handen - PIXERS.NL

Meditatieve vieringen bij de

Wereld Vredes Vlam

Vanuit de Ambassade voor Vrede Veldhoven worden er maandelijks meditatieve vieringen georganiseerd rondom de Wereld Vredes Vlam om vanuit de verbinding van het hart onze weg te gaan van innerlijke vrede naar wereldvrede. De Wereld Vredes Vlam verbindt door middel van licht wereldwijd de intentie voor vrede.

Je wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen; aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Locatie: Immanuelkerk

Teullandstraat 1, 5503 VV  Veldhoven

Tijd: van 17:00 – 18:00 uur

Data: elke eerste donderdag van de maand:                    

4 juli

In de zomerperiode zijn er geen meditaties bij de Wereld Vredes Vlam. In september, in de Vredesweek, gaan deze weer van start. Dit wordt, onder andere, bekend gemaakt via deze website.

 

In de Ambassade van Vrede Veldhoven, werken de volgende organisaties samen: 

Stichting Wereldvredesvlam Veldhoven

Geloofsgemeenschap Oase

Protestantse Gemeente Veldhoven: Immanuelkerk

Amnesty International groep Veldhoven (als waarnemer)

Bahá’í gemeenschap Veldhoven.

Voor meer informatie over de Wereld Vredes Vlam: www.wpf.veldhoven.nl

Sticker Symbool van de Vrede Symbool van de Vrede - PIXERS.NL

Leden van de Bahá’í gemeenschap zijn actief in de aanleg en onderhoud van het Vredespad in Meerhoven, zie https://padnaarvrede.nu/

 

In Veldhoven is de Bahá’í-gemeenschap al meer dan 40  jaar actief.

Middels het Trainingsinstituut worden trainingen gegeven die ons verdiepen in het leven van de geest.

Jong en oud worden verbonden door gesprekken met elkaar te voeren en gewoon iets voor elkaar te doen.

Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De meditatieve bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen of zingen van gebeden en passages uit de Baha’i heilige teksten in een informele, maar respectvolle sfeer. In deze eenvoudige bijeenkomsten ontstaat een geest van gezamenlijke aanbidding.

De gemeenschap is een open gemeenschap dus iedereen kan meedoen onafhankelijk van ras, leeftijd, achtergrond, geloof of overtuiging.

Iedereen is van harte welkom om de wereld om ons heen een betere plek te maken.

 

 

Mannen, Vrouwen, Jongens En Meisjes Die Handen Vasthouden En Een Cirkel  Vormen Vector Illustratie - Illustration of ouders, vriendschap: 180005759

 

Het Bahá’í-geloof

 Het Bahá’í geloof is in het midden van de 19e eeuw in Iran ontstaan en heeft zich sindsdien over de gehele wereld verspreid.

Het is gebaseerd op de leringen van Bahá’u’lláh. De bahá’ís, volgelingen van Bahá’u’lláh, geloven in de goddelijke oorsprong van deze leringen.

Het bereiken van universele vrede, waarbij alle volkeren van de aarde, ongeacht ras, klasse, cultuur en godsdienst, in harmonie zullen samenleven, is het hoogste doel van het Bahá’í geloof.

Bahá’u’lláh legt uit dat goddelijke openbaring een voortschrijdend proces is, afhankelijk van het bevattingsvermogen van de mensheid in de opeenvolgende tijdperken. Alle godsdiensten berusten op openbaringen uit dezelfde Bron.

Hij verklaart: “Enig schijnbaar verschil tussen de Boodschappers van God moet worden toegeschreven aan het verschil in ontvankelijkheid van een eeuwig veranderende wereld.”

 

 

WOORDEN VAN EEN KONINGIN

„Als de namen Bahá’u’lláh of ‘Abdu’l-Bahá ooit onder uw aandacht worden gebracht, leg dan hun geschriften niet achteloos terzijde. Verdiep u in hun Boeken en laat hun glansrijke, vrede schenkende, liefde scheppende woorden en leringen in uw hart bezinken zoals het in het mijne gebeurde. Het dagelijks leven lijkt soms te druk voor religie. Misschien hebt gij een godsdienst die u tevredenstelt. Doch de leringen van deze voorname, wijze en liefdevolle mannen zijn met iedere religie verenigbaar — en tevens met geen een. Zoek hen op, en u zult er alleen maar gelukkiger door worden.” — Koningin Marie van Roemenië.

Bahá’í Principes
– Eenheid van God
– Eenheid van religie
– Eenheid van de mensheid
– Gelijkwaardigheid van man & vrouw
– Uitbanning van alle vooroordelen
– Wereldvrede
– Harmonie religie & wetenschap
– Onafhankelijk onderzoek naar de waarheid
– Universeel verplicht onderwijs
– Universele hulptaal
– Niet-betrokkenheid bij partij-politiek
– Afschaffing van uitersten van rijkdom en armoede

 

Aanbevolen links

 

Dit is de Dag waarin Gods verhevenste gunsten over de mensen zijn uitgestort; de Dag waarin Zijn machtigste genade al het geschapene heeft doordrongen.

Het is de plicht van alle volkeren ter wereld hun geschillen bij te leggen en in volmaakte eenheid en vrede onder de schaduw van de Boom van Zijn zorg en goedertierenheid te verblijven.

 

Bahá’u’lláh

 

The Shrine of the BábDe Graftombe van de Báb in Haifa

 

 

Home - Zuivere Edelstenen Kopen? - Blije Boeddha“Beschouw de mens als een mijn rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht brengen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

– Bahá’u’lláh

Gebed voor Mensheid

O Gij liefderijk Heer! Gij hebt de gehele mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde familie behoren. In Uw heilige tegenwoordigheid zijn allen Uw dienaren, en de gehele mensheid wordt door Uw tabernakel beschut; allen zijn verzameld rond Uw Tafel van overvloed; allen worden verlicht met het licht van Uw voorzienigheid.

O God! Gij zijt vriendelijk voor allen, Gij zorgt voor allen, beschut allen en verleent leven aan allen. Gij hebt eenieder met talenten en mogelijkheden begiftigd, en allen zijn gedompeld in de oceaan van Uw genade.

O Gij, liefderijk Heer! Verenig allen. Laat de godsdiensten eensgezind zijn; maak de volkeren één, zodat zij elkaar als één familie zullen beschouwen en de gehele aarde als één thuis. Mogen zij allen in volmaakte harmonie samenleven.

O God! Hef hoog het vaandel van het één-zijn der mensheid.

O God! Sticht de Allergrootste Vrede.

Smeed de harten aaneen, o God!

O Gij, liefderijk Vader, God! Verblijd ons hart met de geur van Uw liefde. Verhelder onze ogen met het licht van Uw leiding. Streel onze oren met de melodie van Uw Woord, en beschut ons allen in de vesting van Uw voorzienigheid.

Gij zijt de Machtige en de Krachtige, Gij zijt de Vergevende en Gij zijt Degeen die de tekortkomingen van de gehele mensheid niet telt.

‘Abdu’l-Bahá

Kussensloop Gebed - kaars in handen - PIXERS.NL

Meditatieve vieringen bij de

Wereld Vredes Vlam

Vanuit de Ambassade voor Vrede Veldhoven worden er maandelijks meditatieve vieringen georganiseerd rondom de Wereld Vredes Vlam om vanuit de verbinding van het hart onze weg te gaan van innerlijke vrede naar wereldvrede. De Wereld Vredes Vlam verbindt door middel van licht wereldwijd de intentie voor vrede.

Je wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen; aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom!

Locatie: Immanuelkerk

Teullandstraat 1, 5503 VV  Veldhoven

Tijd: van 17:00 – 18:00 uur

Data: elke eerste donderdag van de maand:                    

6 juni

4 juli

 

In de Ambassade van Vrede Veldhoven, werken de volgende organisaties samen: 

Stichting Wereldvredesvlam Veldhoven

Geloofsgemeenschap Oase

Protestantse Gemeente Veldhoven: Immanuelkerk

Amnesty International groep Veldhoven (als waarnemer)

Bahá’í gemeenschap Veldhoven.

Voor meer informatie over de Wereld Vredes Vlam: www.wpf.veldhoven.nl

Sticker Symbool van de Vrede Symbool van de Vrede - PIXERS.NL

Leden van de Bahá’í gemeenschap zijn actief in de aanleg en onderhoud van het Vredespad in Meerhoven, zie https://padnaarvrede.nu/

 

In Veldhoven is de Bahá’í-gemeenschap al meer dan 40  jaar actief.

Middels het Trainingsinstituut worden trainingen gegeven die ons verdiepen in het leven van de geest.

Jong en oud worden verbonden door gesprekken met elkaar te voeren en gewoon iets voor elkaar te doen.

Er zijn geen rituelen, niemand heeft een speciale rol. De meditatieve bijeenkomsten bestaan ​​grotendeels uit het lezen of zingen van gebeden en passages uit de Baha’i heilige teksten in een informele, maar respectvolle sfeer. In deze eenvoudige bijeenkomsten ontstaat een geest van gezamenlijke aanbidding.

De gemeenschap is een open gemeenschap dus iedereen kan meedoen onafhankelijk van ras, leeftijd, achtergrond, geloof of overtuiging.

Iedereen is van harte welkom om de wereld om ons heen een betere plek te maken.

 

 

Mannen, Vrouwen, Jongens En Meisjes Die Handen Vasthouden En Een Cirkel  Vormen Vector Illustratie - Illustration of ouders, vriendschap: 180005759

 

 

Je wordt uitgenodigd:

Doe mee met de activiteiten:

Deelnemers aan een leerkring gaan een samenwerkend, zelfsturend leerproces aan. Zij bestuderen de geschriften van Baha’u’llah en denken na over de praktische betekenis ervan in hun dagelijks leven, bij het opvoeden van kinderen, of in hun werksituatie. Een leerkring stelt de groep in staat om, in eigen tempo, bepaalde uitgangspunten zelfstandig te onderzoeken.

Door zo bezig te zijn, ervaren de deelnemers een nieuwe impuls in hun leven en zien zij hun eigen rol in relatie tot gezin, familie, vrienden en werk vanuit een ander perspectief. Iedereen is welkom om mee te doen, ongeacht zijn of haar ideeën of geloofsovertuiging.

Samen leren & samen werken

Leerkringen

Ons bestaan krijgt meer betekenis door na te denken over wie wij zijnen wat wij kunnen doen voor anderen. Het woord van God kan helpen om die inzichten te krijgen. Echter het wordt pas realiteit wanneer die kennis en inzichten in daden worden omgezet.

Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de bahá’í-geschriften. De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel.

 Dit is een uitnodiging. Ook in Veldhoven zijn er leerkringen. Wilt u meedoen? Neem dan contact met ons op.

Samen leren & samen werken

Leerkringen

Ons bestaan krijgt meer betekenis door na te denken over wie wij zijnen wat wij kunnen doen voor anderen. Het woord van God kan helpen om die inzichten te krijgen. Echter het wordt pas realiteit wanneer die kennis en inzichten in daden worden omgezet.

Het doel van bahá’í-leerkringen is om deelnemers kennis, geestelijke inzichten en vaardigheden te bieden waarmee zij kunnen bijdragen aan de verbetering van de samenleving, beginnend in hun eigen buurt. Dit wordt gedaan in een reeks trainingen gebaseerd op de bahá’í-geschriften. De eerste training is Bespiegelingen over het Leven van de Geest. Dit boek onderzoekt geestelijke onderwerpen als gebed, meditatie, leven na de dood en de ontwikkeling van de ziel.

Bahá’ís willen samen met hun buren, kennissen, vrienden collega’s en familie leren om effectief bij te dragen aan het proces van persoonlijke en gemeenschappelijke groei. Voor dit gezamenlijk leren organiseren zij overal ter wereld lokale leerkringen.

Deelnemers aan een leerkring gaan een samenwerkend, zelfsturend leerproces aan. Zij bestuderen de geschriften van Baha’u’llah en denken na over de praktische betekenis ervan in hun dagelijks leven, bij het opvoeden van kinderen, of in hun werksituatie. Een leerkring stelt de groep in staat om, in eigen tempo, bepaalde uitgangspunten zelfstandig te onderzoeken.

Door zo bezig te zijn, ervaren de deelnemers een nieuwe impuls in hun leven en zien zij hun eigen rol in relatie tot gezin, familie, vrienden en werk vanuit een ander perspectief. Iedereen is welkom om mee te doen, ongeacht zijn of haar ideeën of geloofsovertuiging.

 Dit is een uitnodiging. Ook in Veldhoven zijn er leerkringen. Wil je meedoen? Neem dan contact met ons op.

Stapje

Kinderklassen

“Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

Het Bahai-geloof stelt de materiële en geestelijke opvoeding van kinderen centraal. Er zijn hier dan ook veel adviezen te vinden over hoe kinderen in een liefdevolle en gestructureerde omgeving kunnen worden opgevoed.

Kinderen worden gestimuleerd zich zelfbewust en doelgericht te ontwikkelen. Hun eigen ontwikkeling zet ze aan tot het bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving. Hun geestelijk vermogen vormt de basis voor sociale verandering.

Het gaat erom dat onze kinderen sociaal, moreel, geestelijk en intellectueel sterk worden. De klassen die de Bahá’ís aanbieden vormen een bijzondere kans om de idealen van een gezonde samenleving daadwerkelijk in praktijk te brengen.

“Elk kind is in aanleg het licht van de wereld….”
Abdu’l Bahá

 

 Morele en geestelijke opvoeding van kinderen, die op zingeving is gebaseerd, is van fundamentele belang om menselijke eigenschappen tot ontwikkeling te brengen. Bahá’ís organiseren klassen voor kinderen van alle achtergronden om deugden en eigenschappen zoals eerlijkheid, discipline en vriendelijkheid te ontwikkelen.

 

Dit is een uitnodiging. Wil je je kind mee laten doen? Neem dan contact op.

Daarnaast start elke jeugdgroep sociale projecten bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk in een buurthuis.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij sociaal moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan hun leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen.

Voor morele vorming

Jeugdgroep

Aan jeugd en jongeren is een speciale rol toebedeeld. In hen – alhoewel soms afgeschilderd als problematisch – zien we onbaatzuchtigheid, een scherp gevoel voor rechtvaardigheid, gretigheid om over de wereld te leren en een verlangen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Bahá’ís zetten jeugdgroepen op voor de jeugd van 11 tot 15 jaar om hen te navigeren door een cruciale periode in hun leven. Door het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten (deugden), intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving gaat de jeugd zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de  organiseren jeugdgroepen in een prettige omgeving: dynamische bijeenkomsten voor jeugdigen van alle achtergronden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Het programma nodigt uit om door middel van gesprekken, zang, dans, kunst, sketches, sport en spel- na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden. 

Dit is een uitnodiging. Ook in Veldhoven en Eindhoven worden jeugdgroepen georganiseerd.

Wil je meedoen, neem dan contact op.

Voor morele vorming

Jeugdgroepen

Het geestelijke vermogen van jonge mensen vormt de basis voor hun eigen geluk en welbevinden. Dit vermogen is ook één van de sterkste krachten voor sociale verandering.

Het ontwikkelen van kwaliteiten, morele vorming en wat je leert in praktijk te brengen, zijn essentieel voor deze leeftijdsgroep. Het zijn de vormende jaren die bepalend zijn voor de rest van hun leven.

Bahá’ís in Veldhoven en Eindhoven organiseren jeugdgroepen in een prettige omgeving: dynamische bijeenkomsten voor jeugdigen van alle achtergronden in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Het programma nodigt uit om door middel van gesprekken, zang, dans, kunst, sketches, sport en spel- na te denken over hun toekomst en hun eigen mogelijkheden. 

Daarnaast start elke jeugdgroep sociale projecten bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk in een buurthuis.

Zo leren jeugdigen verantwoordelijk te zijn voor hun daden en worden zij sociaal moreel, geestelijk en intellectueel sterker. De jeugdgroepen bieden een uitgelezen kans om meer betekenis aan hun leven te geven en om de idealen van een gezonde samenleving in praktijk te brengen.

Dit is een uitnodiging. Ook in Veldhoven en Eindhoven worden jeugdgroepen georganiseerd. Wil je meedoen, neem dan contact op.

Meditatieve bijeenkomst

“De voornaamste behoefte van de mens is samenwerking en wederkerigheid. Hoe sterker de banden van kameraadschap en solidariteit onder de mensen zijn, hoe constructiever en groter de prestaties zullen zijn op alle terreinen van menselijke activiteit.”

‘Abdu’l-Bahá 

 Je wordt van harte uitgenodigd voor meditatieve bijeenkomsten in huiselijke kring. Deze bijeenkomsten bestaan uit een geleide meditatie en inspirerende teksten die worden afgewisseld met muziek. 

We beginnen met koffie en thee en een voorstellingsrondje. Dan volgt een geleide meditatie en lezen we in meditatieve sfeer beurtelings de teksten, afgewisseld met muziek. Tenslotte blijven we even in de stilte om de teksten te laten bezinken. In het laatste deel van de bijeenkomst wisselen we met elkaar van gedachten bij een kop koffie of thee.

Deze bijeenkomst is op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.

We willen graag nieuwe en bestaande vrienden ontmoeten; we kijken er naar uit je te verwelkomen!

Kleurrijk hart van bloemen wall art poster liefde geïnspireerde print Valentijnsdag en verjaardag wanddecoratie geschenken afbeelding 1

  Datum in juni:

dinsdag 4 juni WARMTE

Welkom!

In de maanden juli en augustus worden er geen meditatieve bijeenkomsten georganiseerd.  

Voor informatie en/of adresgegevens klik je even op de knop hieronder of kun je bellen naar 0630145071 of 0612496655

 

maandelijks op Zondagochtend:

Meditatie- en bezinningsbijeenkomsten

“De menselijke geest wordt tijdens meditatie bezield en gesterkt. Hierdoor worden kwesties waarvan de mens niets wist voor zijn blik ontvouwd. Hierdoor ontvangt hij goddelijke inspiratie en hemels voedsel.”

uit: Bahá’í geschriften

 Maandelijks wordt er een meditatieve bijeenkomst georganiseerd in Ontmoetingscentrum ’t Tweespan.

Deze is geïnspireerd vanuit de Bahá’í gemeenschap.

Het programma van deze bijeenkomsten bestaat uit een meditatief moment: het lezen van teksten en gebeden uit vele wereldreligies, want bidden en mediteren zijn essentieel in alle religies. Deze inspirerende teksten en gebeden worden afgewisseld met muziek. In het laatste deel van de bijeenkomst is er gelegenheid om bij een kop koffie of thee na te praten en van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom!

Je bent welkom in:

Ontmoetingscentrum ’t Tweespan aan Mira 2 in Veldhoven

op:

Zondag 2 juni van 10:00 – 12:00 uur

thema: HET LEVEN VAN DE ZIEL

Voor meer informatie kun je bellen: 0630145071 of 0612496655

In de maanden juli en augustus liggen deze meditatieve bijeenkomsten stil. 

Vaas met wilde bloemen bundel clipart, 10 hoge kwaliteit JPG's, aquarel bloem in vaas kunst, boeket bloemen afdrukbare Wall Art decor afbeelding 1

 

Actueel nieuws uit de gemeenschap

Nieuwe film uitgebracht

Nieuwe film uitgebracht

“Een Wijds Vooruitzicht“ Een Wijds Vooruitzicht kijkt naar vier plaatsen in de wereld en legt de inspanningen vast van individuen, gemeenschappen en instellingen die er samen naar streven om de maatschappij opbouwende krachten van de Bahá’í-leringen in steeds grotere...

Vervolging van de Bahá’ís in Iran [Schokkend]

Vervolging van de Bahá’ís in Iran [Schokkend]

Hoe gelukkig zijn we dat we nu in Nederland elk geloof mogen belijden zonder dat je ervoor wordt vervolgd. In Iran worden nog steeds onschuldige mensen vervolgd, alleen om hun geloof, het bahá’í geloof.  De Iraanse moslim leiders die de regering aansturen...

aGENDA:
Raak betrokken

Doe mee met een activiteit!

Meditatieve- en bezinningsbijeenkomst

eenmaal per maand op zondagochtend

Voel je welkom bij deze meditatieve- en bezinningsbijeenkomst! Er worden inspirerende teksten en gebeden gelezen uit vele wereldreligies in een meditatieve sfeer. Bidden en mediteren zijn essentieel in alle religies. Kom vrijblijvend naar Ontmoetingscentrum ’t Tweespan!

Negentiendaagsfeest

Iedere 19 dagen

Wanneer je Bahá’í bent, kun je mee-bidden op het Negentiendaagsfeest. Daarnaast is er een sociaal deel en een deel waarin overlegd wordt over de gemeenschap.

 

Jeugdgroep

Iedere week

Waar jeugd op school stil moet zitten en boeken moet lezen, zijn de jeugdgroepen juist voor de andere levensvaardigheden, zoals bewegen, expressief zijn en goede daden verrichten. 

 

Meditatieve bijeenkomsten

Iedere dinsdag @ 20:00

Kom vrijblijvend naar een bijeenkomst in huiselijke kring voor een meditatieve bijeenkomst. Ervaar hoe het is om in een meditatieve sfeer inspirerende teksten en muziek te lezen en te horen.  Aansluitend kunnen we van gedachten wisselen bij een kop koffie of thee.  Je bent van harte welkom! Via contact kun je de adresgegevens vragen.

Bahai-symbolen - Wikipedia

VIERING HEILIGE DAGEN

Het Bahá’í Geloof kent negen Heilige Dagen die gevierd en herdacht worden in huiselijke kring met de Bahá’í Gemeenschap en hun vrienden en staan open voor iedereen.

DE VERKONDIGING VAN DE BÁB OP 23 MEI 

Quran Gate of Shiraz - IranRoute     The House of the Bab: The Declaration Chamber - YouTube

Op deze dag wordt gevierd en herdacht dat de Báb Zijn missie bekend maakte aan Mullá Houssain in 1844 in Shiráz in Iran, toen nog Perzië geheten.

Iedereen is welkom! Als je een mail stuurt via ‘contact’ kun je nadere gegevens krijgen.

 

 

 FEEST VAN RIDVÁN

The Two Gardens of Ridvan | Baha'i Blog

FEEST VAN RIDVÁN

Het Feest van Ridván wordt gevierd van 21 april tot 2 mei om deze twaalf dagen te herdenken die Bahá’u’lláh in 1863  doorbracht in de Tuin van Ridván in Bagdad, waarin Hij Zijn profetische missie aan Zijn volgelingen verklaarde.

De dagen die gevierd werden zijn:

De eerste Dag van Ridván op zaterdag 20 april

De Negende Dag van Ridván op zondag 28 april

De Twaalfde Dag van Ridván op woensdag 1 mei 2023

Iedereen is hierbij van harte welkom! 

NAW-RÚZ 181 BE

Woensdag 20 maart

Naw-Rúz is het Bahá’í Nieuwjaar op woensdag 20 maart en valt samen met het begin van de lente op het noordelijk halfrond. Deze Heilige Dag zal ‘s middags worden gevierd in Vught en staat open voor iedereen. 

Het afgelopen jaar zijn de volgende Heilige Dagen gevierd en herdacht. Deze zijn georganiseerd door de bahá’í gemeenschappen van Veldhoven en Eindhoven:

DAG VAN HET VERBOND

op zondag 26 november

HERDENKING VAN HET HEENGAAN VAN ‘ABDU’L-BAHÁ

in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 november.

In deze nacht herdenken we dat ‘Abdu’l-Bahá in 1921 na een kort ziekbed is overleden en naar de volgende wereld is overgegaan. 

‘Abdu’l-Bahá in het Heilige Land rond 1920

DE GEBOORTEDAGEN VAN DE GRONDLEGGERS VAN HET BAHÁ’Í GELOOF OP 16 OKTOBER 2023

   

 

 

 

Taj van Bahá’u’lláh

 

Sinaasappelboom geplant door de Báb in de binnentuin van Zijn huis in Shíráz.

De Bahá’í-gemeenschap van Eindhoven en omstreken vierde op maandag 16 oktober twee historische gebeurtenissen:

De Geboortedagen van de Tweeling Manifestaties, de Grondleggers van het Bahá’í-geloof, de jongste wereldgodsdienst.

De Geboortedag van de Báb (1819-1850) en

de Geboortedag van Bahá’u’lláh (1817-1892)

Iedereen is van harte welkom!

Achtergrond met twee kaarsen | Premium Vector

DE MARTELDOOD VAN DE BÁB OP 10 JULI

Op deze dag herdenken we dat de Báb in het jaar 1850 in Tabriz in Perzië ter dood werd gebracht.

Wil je deze herdenking, die ook in huiselijke kring zal plaatsvinden, meemaken, neem dan contact op met ons via de contact-knop.

Roos Bloem Dauw - Gratis foto op Pixabay

 

 

F.A.Q.

Activiteiten uit het verleden

Vredesweek

16 – 24 september

2023 

Vrede met God, vrede met jezelf

 Activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de Vredesweek in Veldhoven:

 

  • Zaterdag 16 september:                                                                                                                                                                                                              Fietstocht van ongeveer 25 km door Veldhoven en Eindhoven langs vredesmonumenten. Als je belangstelling hebt voor de routes (er is er ook een van 42 km) en de beschrijving van de monumenten dan kun je contact opnemen en worden deze je digitaal toegestuurd.
  • Zondag 17 september:                                                                                                                                                                                                                    Herdenking van het bombardement op Zeelst op het kerkhof van de Willibrorduskerk en bij het monument op het Meiveld. 
  • Maandag 18 september:                                                                                                                                                                                                              Wereldvredesvlam ging mee in het Bevrijdingsdefilé in Eindhoven na een vredesviering in de kerk van de Oud-Katholieke Parochie.
  • Donderdag 21 september:                                                                                                                                                                                                              Een vredesmeditatie rondom de Vredesvlam in de Immanuelkerk.

Deze activiteiten zijn georganiseerd door de Ambassade van Vrede Veldhoven, waarin de volgende organisaties deelnemen:  Stichting Wereldvredesvlam Veldhoven, Oase, Immanuelkerk en Bahá’í gemeenschap Veldhoven.

 

F.A.Q.

Veelgestelde Vragen

Wat is eigenlijk een Bahá’í? 

Een Bahá’í is een volgeling van Bahá’u’lláh. Bahá’ís zijn leden van het Bahá’í-geloof, de jongste wereldgodsdienst met meer dan 5 miljoen leden wereldwijd.

En wie is Bahá’u’lláh? 

Bahá’u’lláh is de grondlegger van de jongste Godsdienst ter wereld, het Bahá’í Geloof.

Wanneer was het begin van de Bahá’í Openbaring?

In 1844, met de Verkondiging van de Báb, de voorloper van Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh maakte Zijn zending in 1863 in het openbaar bekend.

Waar gebeurde dat?

Bahá’u’lláh maakte Zijn zending als de messiaanse figuur in 1863 in het openbaar bekend in Bagdad.

Wat wordt bedoeld met geestelijk?

De mens heeft naast zijn materiële kant een geestelijke dimensie. Hij is in wezen spiritueel en heeft net als een materiële ook een geestelijke opvoeding nodig.

Wereldwijd werken bahá’ís aan deze geestelijke ontwikkeling door de bahá’í-geschriften individueel en in groepen te bestuderen. Dit omvat activiteiten zoals bahá’í-leerkringen, meditatieve bijeenkomsten, kinderklassen en jeugd bekrachtigings programma’s. Dit programma wordt wereldwijd uitgevoerd, ook in Veldhoven en Eindhoven.

Is het Bahá’í Geloof soms een islamitische sekte?

Nee. Het Bahá’í Geloof is een zelfstandige godsdienst, die uit de Islam is voortgekomen, zoals het Christendom uit het Jodendom is ontstaan.

Is het Bahá’í Geloof de godsdienst van de toekomst?

 Ja, – die toekomst is reeds in 1844 begonnen …

Zijn er speciale Bahá’í gebeden?

Bahá’u’lláh heeft voor de mensen talrijke gebeden geschreven. De Bahá’í geschriften wekken de mensen ook op tot mediteren. Wat is het belangrijkste Bahá’í gebed? Dit gebed bestaat niet uit woorden. Bahá’u’lláh leert dat al hetgeen de mens in het gewone dagelijkse leven uit zuivere motieven doet, ter ere van God en in dienst van de mensheid, de waarde van het gebed heeft.

Wat is het meest kenmerkende aspect van dit geloof?

Eenheid is het meest kenmerkende aspect van het Bahá’í-geloof. Eenheid van God, eenheid van religies en eenheid van de mensheid. Elke wereldreligie heeft een nieuwe beschaving voortgebracht. De nieuwe beschaving die zich nu aan het ontwikkelen is, is gebaseerd op deze eenheid in verscheidenheid. Essentieel daarvoor is wereldvrede, waarvan Bahá’u’lláh heeft aangekondigd dat:

“Dit vruchteloos strijden, deze vernietigende oorlogen zullen voorbijgaan
en de ‘Allergrootste Vrede’ zal komen.”

Wie mag meedoen?

Deze activiteiten zijn open voor iedereen. Hebt u interesse in een of meer van de hieronder genoemde bijeenkomsten, stuur dan een e-mail naar het adres onderaan deze pagina.

F.A.Q.

Stel je vraag / neem contact op

Wilt u vrijblijvend contact met de bahá’ís van Veldhoven, of wilt u meer informatie over de activiteiten en de locaties,

stuur dan even een email naar info@veldhoven.bahai.nl

Bent u geïnteresseerd in de achtergronden van deze wereldreligie, kijk dan op bahai.nl en bahai.org