Tekst-copyright: geciteerd van bahai.nl

SHARM EL-SHEIKH, Egypte, 25 november 2022 – In hun bijdragen aan de discussies op de COP27-klimaattop, die nu ten einde is, hebben de afgevaardigden van de Bahá’í International Community (BIC) de nadruk gelegd op een cruciaal idee: als de mensheid de talloze klimaatproblemen waarmee het wordt geconfronteerd wil oplossen, moeten de naties van de wereld overeenstemming bereiken over de essentiële leidende principes die de relatie tussen de samenleving en de natuurlijke wereld hervormen. 

“De natuurlijke wereld biedt diepgaand inzicht in de essentie van coëxistentie en onderlinge afhankelijkheid”, zei Hatem El-Hady, een vertegenwoordiger van het kantoor van de BIC in Caïro tijdens een evenement met de titel “Coëxistentie tussen volkeren en de aarde”.

De heer El-Hady legde uit dat de naties van de wereld hun capaciteit moeten ontwikkelen om samen te werken om het milieu te beschermen en dat de bezielende kracht achter deze vooruitgang de erkenning moet zijn van de inherente eenheid van de mensheid.

Saphira Rameshfar, een vertegenwoordiger van de BIC in New York, lichtte dit idee toe en zei: “We kunnen niet praten over samenleven en in harmonie leven met de planeet, tenzij we in staat zijn om samen te overleggen en elkaar op een dieper niveau te begrijpen. We moeten leren de werkelijkheid vanuit veel verschillende perspectieven te zien en ervoor openstaan ​​dat ons eigen denken wordt versterkt door de percepties en ervaringen van anderen.”

Mevrouw Rameshfar benadrukte dat consultatie, wanneer het wordt benaderd als een middel om de waarheid te onderzoeken, mensen met verschillende achtergronden in staat kan stellen vijandige neigingen te vermijden, verschillen te overstijgen en perspectieven te harmoniseren.

“Het vermogen om op deze manier te overleggen,” zei ze, “en echt te begrijpen waar de mensheid op dit moment staat, is essentieel om te evolueren naar een volwassen samenleving die in vrede is met zichzelf en met het milieu.”

De twee weken durende VN-conferentie bracht meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders samen, evenals meer dan 35.000 andere aanwezigen, waaronder tal van maatschappelijke organisaties, journalisten, mediakanalen, bedrijven, klimaatactivisten en leden van het publiek, om de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

De heer El-Hady en mevrouw Rameshfar werden in de BIC-delegatie naar de conferentie vergezeld door Bani Dugal en Daniel Perell van het BIC New York Office, Peter Aburi en Laura Musonye uit Kenia en Ian Hamilton uit de Verenigde Staten.

Voor het volledige artikel in het Engels zie: https://news.bahai.org/story/1627/